Skuteczność produktów i ich działanie zostały potwierdzone w testach Laboratoriów Badawczych o raz badaniach prowadzonych przez polskie uczelnie.

Specjalistyczne Laboratorium Badawcze ITA–TEST 

  • Preparaty miedziane Nano-Tech Polska - Wykazują właściwości przeciwdrobnoustrojowe, antybakteryjne w stosunku do wszystkich badanych grup tlenowych bakterii. Testy przeprowadzane były na patogennym szczepie Candida Albicans – grzybów drożdżoidalnych, odpowiedzialnych za zakażenia grzybicze. Już po 15 minutach kontaktu badanej wody z mieszaniną drobnoustrojów zaobserwowano osłabienie wzrostu mikroorganizmów. Natomiast po 3 i 5 godzinach kontaktu nastąpiła wyraźna redukcja ich liczebności. Praparat zatem skutecznie chroni przed infekcjami bakteryjnymi oraz zapobiega rozwojowi grzybów.

 

Poniżej Candida Albicans wystawiona na działanie preparatu (Próba kontrolna, próbka po 15 min, 3 h i 5 h)

 

  • Preparaty srebrne Nano-Tech Polska(np. Nanobiotic Silver) - Wykazują silne właściwości antybakteryjne i znacząco redukują liczbę drobnoustrojów wszystkich badanych grup tlenowych bakterii izolowanych z powierzchni skóry. Osłabiają wzrost drobnoustrojów w ciągu od 15 min do 3 h. Oznacza to, że wyrób stosowany na powierzchnię skóry chroni ją przed infekcjami bakteryjnymi oraz zapobiega powstawaniu zakażeń skórnych. Preparat wykazuje właściwości antybakteryjne w stosunku do następujących badanych patogenów, praktycznie całkowicie redukując ilość zdolnych do życia komórek już po 3 godzinach kontaktu: - Staphylococcus Aureus – gronkowca złocistego, Pseudomonas Aeruginosa – pałeczki ropy błękitnej, Escherichia coli - pałeczki okrężnicy. Redukuje ilość drobnoustrojów zasiedlających powierzchnię skóry oraz wykazuje działanie antybakteryjne w stosunku do szczepów chorobotwórczych odpowiedzialnych za zmiany ropne, zakażenia skórne oraz infekcje.

Poniżej Pseudomonas Aeruginosa wystawiona na działanie preparatu (Próba kontrolna, próbka po 15 min, 3 h i 5 h)

Poniżej Escherichia Coli wystawiona na działanie preparatu (Próba kontrolna, próbka po 15 min, 3 h i 5 h)

Poniżej Staphylococcus Aureus wystawiona na działanie preparatu (Próba kontrolna, próbka po 15 min, 3 h i 5 h)

Katedra i Zakład Mikrobiologii i Immunologii Śląskiej Akademii Medycznej

Roztwory preparatów Nano-Tech Polska o zmniejszonym stężeniu stosowane były na szczepach  bakterii: Gronkowiec Złocisty - Staphylococcus Aureus oraz Pałeczka Ropy Błękitnej - Pseudomonas Aeruginosa. Po 24 godzinach nastąpiło całkowite zahamowanie wzrostu bakterii. Najsilniejsze właściwości bakteriobójcze wykazywały preparaty z miedzią (zahamowanie po 2 godzinach), nieco mniejsze ze srebrem, natomiast złoto w pełni zahamowało rozwój bakterii dopiero po 24 godzinach i oddziaływało szybciej na Staphylococcus Aureus aniżeli na Pseudomonas Aeruginosa.

 

Zakład Genetyki Bakterii, Instytut Mikrobiologii, Wydział Biologii, UW, dr Anna Grudniak

Bakterie                               

MIC* μg/ml

Nanobiotic Silver    

Tetracyklina     

Streptomycyna

Escherichia coli 

(pałeczka okrężnicy)

   12,5

   180

   128

Klebsiella pneumoniae

(pałeczka zapalenia płuc)

   5

 

   120

Shigella sonnei 

(czerwonka, dyzenteria)

   10

 

 

Staphylococcus epidermidis (gronkowiec)

   7,5

   100

   210

Staphylococcus  aureus (gronkowiec złocisty)

   5

 

 

Bacillus subtilis 

(lasecznik sianowy)

   1

   220

   230

 Badanie przedstawia minimalne ilości preparatu Nanobiotic Silver, potrzebne do wyeliminowania patogennych bakterii:  

* MIC - Minimal Inhibitory Concentration