Wszystkie preparaty Nanobiotic zawierające nanocząstki metali szlachetnych przeszły   rygorystyczne badania pod kątem ich skuteczności w zwalczaniu szkodliwych drobnoustrojów jak również pod względem ich bezpieczeństwa dla organizmu ludzkiego. Ponieważ produkty jakie oferujemy są innowacyjne i unikalne, dbamy o udokumentowanie ich właściwości w niezależnych badaniach. W tym celu współpracujemy z ośrodkami badawczo-rozwojowymi, specjalistycznymi laboratoriami badawczymi, instytutami oraz uczelniami wyższymi. Zachęcamy do zapoznania się z podsumowaniami badań.